مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و ملکولی تکوینی
  گرایش تکوینی /دانشگاه ازاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کانون ایران نوین
  بازاریابی و فروش/ مدیر قراردادها
 • آذر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت حفاری شمال
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ کارشناس ارشد بازرگانی

  توضیحات: بع عنوان بازرس مدیر عامل تمام دکل های نفتی را سرکش و گزارش عملکرد منطقه را ارائه میدادم .

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تنیس .پینگ پنگ.تئاتر و معرق و منبد کاری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com