مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد. از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت میبرم. سرعت کار به من انگیزه مضاعف میدهد. مشتاق همکاری با آدمهای باهوشتر و قویتر و باتجربه تر از خود هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  /دانشگاه آزاد آبادان

افتخارات

 • 1393
  اخذ گواهینامه بازآموزی نکته های حرفه ای مهندسان
 • 1393
  اخذ گواهینامه ارتباط موثر سازمانی با تکیه بر تفاوت های فردی
 • 1393
  اخذ گواهینامه آشنایی با تسهیلات و معافیت های گمرکی در مناطق آزاد و ویژه تجاری
 • 1390
  اخذ تقدیرنامه علمی درس پروژه کارآفرینی و اصول سرپرستی
 • 1389
  اخذ گواهینامه حرفه برنامه نویس زبانvisual-Basic
 • 1388
  اخذ گواهینامه رایانه کار
 • 1387
  اخذ گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • 1387
  اخذ گواهینامه دوره آموزشی بسیج

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال
 • شنا
 • پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com