مختصری از من

اینجانب فردی برون گرا، منضبط منعطف هستم
خصوصیات بارزی که اطرافیان از من می شناسند مسئولیت پذیری و روابط عمومی قوی می باشد
علاقه زیادی به تشویق شدن و تشویق کردن دارم و دید مدیریتی اینجانب اکثراً انگیزشی بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت منابع انسانی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  کیفیت گستر هوپاد
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت پارس آنلاین
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر امور کارکنان ( سرپرست منابع انسانی)

  توضیحات: پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل
  پیاده سازی سیستم ارزیابی کارکنان و پاداش دهی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱
  مراکز علمی کاربردی امام حسین (ع)
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست منابع انسانی

  توضیحات: خدمت سربازی اینجانب در این مراکز بوده است و به علت وجود سیستم نظامی و اینکه بنده افسر وظیفه بودم پست مدیریت برای بنده تعریف نشد.

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  دایگان گستر
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی

  توضیحات: اینجانب از سال 86 تا 88 با سمت سررپرست امور کارکنان و از سال 88 تا 89 با سمت مدیر منابع انسانی مشغول بکار بوده ام، علت قطع همکاری رفتن به خدمت سربازی به صورت پذیرشی بوده است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • قانون کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آشنایی با قانون کار
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
 • مدیریت کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت امور کاکنان
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دروه استقرار طرح طبقه بندی مشاغل

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره گزارش ساز رایورز
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه شکوه
دانش تخصصی
 • قانون کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آشنایی با قانون کار
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
 • مدیریت کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت امور کاکنان
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دروه استقرار طرح طبقه بندی مشاغل
https://.com