مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  دیپلم mechanic
  گرایش Auto Mechanic / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۶
  Carpets Savin
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۳
  Carpets Savin
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ Technical technician

پروژه ها

 • 1392
  Installation of carpet weaving machines HCI
  Cooperation in installation
 • 1391
  Installation of carpet weaving machines CRX
  Cooperation in installation
 • 1390
  Installation of carpet weaving machines ALFA400
  Cooperation in installation

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • Technical and professional organizations
  80% Complete
  عنوان مدرک: Auto mechanic Grade 1
 • Technical and professional organizations
  100% Complete
  عنوان مدرک: Auto mechanic Grade 2
 • Technical and professional organizations
  80% Complete
  عنوان مدرک: Electric Vehicle

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Technical and professional organizations
  80% Complete
  عنوان مدرک: Auto mechanic Grade 1
 • Technical and professional organizations
  100% Complete
  عنوان مدرک: Auto mechanic Grade 2
 • Technical and professional organizations
  80% Complete
  عنوان مدرک: Electric Vehicle
https://.com