مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه علم و صنعت
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ایت الله بروجردی

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت انرژی سازه ابان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس

  توضیحات: ساخت مجموعه ورزشی 15/000 نفری خرم اباد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Etabs
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار AutoCad
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار SAP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com