مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش اقتصاد مدیریت /دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت ستاره سپهر سهند
  بازاریابی و فروش/  کارآموز بازرگانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1. دوره پیشرفته بازرگانی بین الملل 2 ، مرکز آموزش بازرگانی (1395) 2. دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل، مرکز آموزش بازرگانی (1395) 3. داراي گواهي پايان دورهIELTS از آموزشگاه پیمان (1391) 4. دارای گواهی پايان دوره آموزشی تدریسTTC از آموزشگاه میلاد-شیخ بهائی (1391) 5. دارای گواهي پايان دوره کامل CATIA I از مجتمع فنی تهران (1390)

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 •  بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 •  توسعه کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 •  تحقیقات بازار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 •  Microsoft office (Word/Excel/Visioو ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Paradigm
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 •  Spss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 •  Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 •  بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 •  توسعه کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 •  تحقیقات بازار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com