مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
  گرایش کسب و کار /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  بازار تهران
  مالی و حسابداری/ مسئول فروش و حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • BUSINESS PLAN
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار افیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • BUSINESS PLAN
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com