مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت مالی
  گرایش مالی /دانشگاه تهران / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  هنر/طراحی/

سوابق آموزشی پژوهشی

پروژه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تئاتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تئاتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com