مختصری از من

متعهد به یاد گیری مادام العمر وشیفته ی فناوری های نوین میباشم ،تقریبا تمام زندگی خود را در تیم های مختلف از ورزشی و تحقیقاتی تا استارت آپ های مختلف گذرانده ام و تلاش برای بهبودمستمر فرایند های تیمی ،اثر بخشی و انگیزش میان افراد گروه از دغدغه های هر روز من بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع-صنایع /دانشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت استراتژیک- بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • gnulinux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • UI Designing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  40% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره workshop دانشگاه شریف
 • motion ghraphi
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • قالب نویسی وردپرس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • پلاگین نویسی وردپرس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه آشنایی با MSP از مجتمع فنی
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت استراتژیک- بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • gnulinux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • UI Designing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  40% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره workshop دانشگاه شریف
 • motion ghraphi
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • قالب نویسی وردپرس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • پلاگین نویسی وردپرس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com