مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت وسیالات /دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آهابکار
  کارشناس تاسیسات
 • بهمن ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت طاق پیل
  کارشناس تاسیسات
 • تیر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت بندارومیه
  تکنسین تاسیسات
 • شهریور ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۷
  شرکت جاده
  تکنسین اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تاسیسات مکانیکی والکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آموزش مقدماتی AUTO CAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش مقدماتی CATA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش مهارت های 7گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تاسیسات مکانیکی والکتریکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com