مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی پرستاري
  گرایش پرستاري /دانشگاه تهران پزشكي ازاد

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com