مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پتروشیمی /دانشگاه آزاد ماهشهر / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com