مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش کلیه گرایشات /دانشگاه موسسه آموزش عالی تاکستان

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک هلو
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com