مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان / معدل 13.6

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  مدیران خودرو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  پخش هراز
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب
https://.com