مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه پیام نور شهریار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com