مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا 1396
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پرندک
 • 1387 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی پارسا بابلسر / معدل 15.85
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه دولتی امام صادق بابل / معدل 14.96

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت پایا موتور
  مالی و حسابداری/ مشاوره مالی
 • مرداد ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۶
  شرکت گروه قطعات خودرو عظام
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد حسابداری

  توضیحات: تجربه بستن انبار و موجودی در پایان سال
  تجربه انبارگردانی های متوالی در طی سال
  تجربه کافی در تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
  تجربه کافی در تهیه صورت معاملات فصلی و قوانین مربوطه
  تجربه تهیه بودجه جامع شرکت
  تجربه تهیه صورتهای مالی
  تجربه تهیه اظهارنامه مالیاتی
  تجربه رسیدگی مالیاتی ارزش افزوده و مالیات عملکرد
  توانایی کافی در استفاده از نرم افزار اکسل در امور مالی و گزارشات مربوطه
  تجربه صدور اسناد حسابداری مالی و انبار
  تهیه صورت تطبیق با تامین کنندگان

 • آذر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت تخصصی تجارت الماس مبین
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

  توضیحات: صدور اسناد حسابداری مالی و انبار
  تجربه محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و تهیه لیست های بیمه و مالیات
  تجربه بستن موجودی ها در پایان سال
  تهیه گزارشات مدیریت
  کمک به تهیه صورتهای مالی و بودجه
  تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
  تهیه صورت معاملات فصلی
  تجربه اصلاح و بستن حسابها
  تجربه رسیدگی مالیات عملکرد

 • مهر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۱
  موسسه حسابرسی آبان حساب
  مالی و حسابداری/ حسابرس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال

دانش تخصصی

 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران خبره

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران خبره
https://.com