مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش همه گرایش ها /دانشگاه علوم وتحقیقات واحد ساری / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی در ساری -شرکت عمران صنعت آوا در تهران
  مالی و حسابداری/ حسابرس و حسابدار
 • اسفند ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۲
  مالی و حسابداری/

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • همکاران سیستم مالی -خزانه-حقوق دستمزد-فروش-نرم افزار هلو -رافع-سکه-سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com