مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه آزاد اراک
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اراک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس انگلیسی و فرانسه در آموزشگاه
 • 1392
  تدریس فرانسه و انگلیسی در آموزشگاه

پروژه ها

 • 1393
  پروژه کارشناسی با عنوان: بررسی خیز و تنش در یک تیر با شرایط تکیه گاهی مختلف به کمکabacus

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com