مختصری از من

ارتباطات
انعطاف پذیری
تعهد و انگیزه خدمت
خلاقیت و نوآوری
رهبری
کار تیمی (روحیه مشارکتی)
بخشی از ویژگی هایی است که در باره خود سراغ دارم و
معتقد به این مطلب هستم که باید از یه جایی شروع کرد و به همه فرصت داده شود.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه محقق اردبیلی
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 16.03
 • 1385 تا 1388
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 17.67

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در مورد علایق:
 • در ضمینه هنر: موسیقی وفیلم
 • ورزشی: فوتبال و شنا
 • در مورد فرهنگی و اجتماعی نظری ندارم
 • و تاکنون فعالیت داوطلبانه ای نداشتم!

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حرارت و سیالات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CNC
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • UPVC
  80% Complete
  عنوان مدرک: صلاحیت
 • اتومکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار فلوئنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم فزار کتیا
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم فزار متلب
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم فزار فرترن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کریر
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار EES
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حرارت و سیالات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CNC
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • UPVC
  80% Complete
  عنوان مدرک: صلاحیت
 • اتومکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
https://.com