مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان / معدل 16.73
 • 1385 تا 1386
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  چاپار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Developer
 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  مدرسه نمونه دولتی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس ICDL

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Less,Sass
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gulp,Grunt
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NPM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bower
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PhpStorm
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Less,Sass
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gulp,Grunt
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NPM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bower
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com