مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نسیم ایمان
  منابع انسانی و آموزش/ training manager

  توضیحات: برگزاری بیش از 30 سمینار و کارگاه در دانشگاه های معتبر علوم پزشکی و وزارت علوم و آزاد به عنوان مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • چندین ترم تدریس درس های تخصصی رشته برق به عنوان TA، دو سال تدریس درسهای کنکور کارشناسی، دوسال برگزاری کارگاه و سمینار برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

افتخارات

 • 1395
  شرکت در المپیادهای ریاضی و فیزیک و دارای لوح تقدیر
  نفر اول تهران در امتحانات نهایی تهران
  نفر اول رشته مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی در دوره کارشناسی
  جزو 10 درصد اول رشته مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تهران در مقطع ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی مدارهای مجتمع و دیسکیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MATLABT-HSPICE_PSPICE_ADS_ALTUM DESIGNER
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی مدارهای مجتمع و دیسکیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com