مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم مهندسی پلیمر
    گرایش علوم و تکنولوژی رنگ /دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1395
    مدرک تومر گذراندن دوره های خصوصی تدریس ترکی استانبولی و مدرک TTC تدریس مجازی کتاب های هیتیت با برنامه ی اسکایپ تدریس خصوصی کتاب های هیتیت تدریس خصوصی آمادگی آزمون تومر
https://.com