مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی ریاضی محض
  گرایش محض /دانشگاه شهید بهشتی تهران

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت الوپن
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول ای تی
 • تیر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت داده بان آریا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند

  توضیحات: نصب دستگاه های (storage (SAN برای بانک ملت

دانش تخصصی

 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA (مدرک)-به صورت خودخوان سایر مباحث سیسکو را خوانده ام و تسلط نسبی دارم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA (مدرک)-به صورت خودخوان سایر مباحث سیسکو را خوانده ام و تسلط نسبی دارم
https://.com