مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  /دانشگاه دانشگاه الزهرا تهران / معدل 16
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه دانشگاه سراسری مازندران / معدل 15.47

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شاتل
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس کارگزینی و حقوق و دستمزد

  توضیحات: محاسبات حقوق و دستمزد با نرم افزار همکاران سیستم

  محاسبات کارکرد پرسنل عادی و شیفتی با نرم‌افزار وب کارت

  امور استخدام پرسنل وتهیه قرارداد ها

  مسئول تضمین پرسنل

  مسئول بیمه تکمیلی

  مسئول تهیه و ارسال لیست بیمه‌ و مالیات

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت خدمات بار هوایی سیطره
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی‌
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت هادی سنگ
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی‌
https://.com