مختصری از من

بسیار متعهد به کار و تابع قوانین سازمان میباشم.و نیز همواره به دنبال فرصت ها برای رشد و ترقی خویش در کار می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش فضای سبز /دانشگاه ابهر / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  یکره
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  سارکو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  اداره برق تهران سینا
  فروش و بنام زدن کنتور

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com