مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه زابل

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  محیط زیست
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ -

دانش تخصصی

 • ناظر جهاد کشاورزی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ناظر جهاد کشاورزی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com