مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه ازاد اسلامی انار / معدل 12
https://.com