مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    کارشناسی ارشد آمار
    گرایش اقتصادی اجتماعی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18.51

پیشینه شغلی

  • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
    کارگزاری حافظ
    کارشناس
https://.com