مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 18.33

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  سروهیدرولیک پویا
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارآموز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دبیر مقالات خارجی مجله علمی-ترویجی نامه مکانیک شریف
 • فعالیت در برگزاری دهمین جشنواره صنعتی مکانیک

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Ansys
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com