مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی ریاضی کاربردی
  گرایش - /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  همكاران سيستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ كارشناس پشتيباني بازرگاني

  توضیحات: اشنايي با نرم افزار همكاران سيستم و عضو تيم ديسكت دارايي براي مدت ١ماه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ICDL

ابزار و نرم افزار

 • MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبار وحسابداری انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انتشار اطلاعات همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار راهکاران همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش راهکاران همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار گزارش ساز راهکاران همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خرید و فروش فصلی دیسکت دارایی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرتال فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: زبان FCE
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ICDL
https://.com