مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  برنامه نویسی نرم افزار مدیریت فروشگاه
  برنامه نویس
 • 1394
  برنامه نویسی نرم افزار حضور و غیاب پرسنلی
  برنامه نویس و طراح

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com