مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد پردیس / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بنی کیا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس تحت وب

  توضیحات: این شرکت در کشور جمهوری چک در زمینه برنامه نویسی وب و پلتفرم های موبایل فعالیت دارد و زمینه فعالیت من در این شرکت انجام پروژه های وب می باشد

 • مرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  پترو پاسارگاد خاورمیانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس تحت وب

  توضیحات: فعالیت من در این شرکت مربوط به پیاده سازی و پشتیبانی اتوماسیون اداری برای این مجموعه بود . فعالیت اصلی این مجموعه انجام پروژه های پتروشیمی بود.

 • فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۳
  سامان مبین البرز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس تحت وب

  توضیحات: فعالیت من در این شرکت مربوط به پروژه راه اندازی وب سایت مقایسه قیمت بهانما بود این وب سایت با استفاده از فریم ورک Laravel پیاده سازی شد.

 • شهریور ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  شهرداری تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس تحت وب

  توضیحات: فعالیت من در این مجموعه مربوط به انجام پروژه ی وب سایت جشنواره شمسه بود که این وب سایت از پایه با زبان PHP نوشته شد.

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۰
  بهینه شبکه پارس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس تحت وب

  توضیحات: زمینه فعالیت من در این شرکت برنامه نویسی تحت وب با استفاده از زبان PHP بود.

پروژه ها

 • 1392
  ربات قیمت یاب
  برنامه نویس
 • 1392
  وب سایت شخصی رضا یزدانی
  برنامه نویس وب
 • 1391
  وب سایت بهانما
  برنامه نویس وب
 • 1391
  پرتال خبری سفیر
  برنامه نویس
 • 1390
  وب سایت جشنواره شمسه
  برنامه نویس وب

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه سماتک
 • دوره SQL Server Design
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه سماتک

ابزار و نرم افزار

 • PHP Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeIgniter Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Symfony Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zend Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Express.JS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gulp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • socket.io
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • React
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VueJs
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ionic Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • React Native
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Redis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PostgreSQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Electron
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه سماتک
 • دوره SQL Server Design
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه سماتک
https://.com