مختصری از من

به دنبال محیط حرفه ای هستم تا بتوانم در کنار گذراندن دوره های تخصصی،تجربه ی کاری خود را افزایش بدم.
۳ماه سابقه خدمت،و در حال حاضر معافیت تحصیلی دارم،و به دنبال پروژه های کسر خدمت میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیدیت مالی
  /دانشگاه ازاد شهریار
 • 0 تا 2017
  سرپرستی امور مالی
  /دانشگاه موسسه حسابداران خبره (pact)

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تابش لایت
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: مسؤل حسابداری,
  پیگیری مالی,
  فروش و پیگیری فروش.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • 80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی 1-مالی 2 و شرکتها از سازمان مدیریت صنعتی
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سدنا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد شماره ۳ (درآمد های عملیاتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی 1-مالی 2 و شرکتها از سازمان مدیریت صنعتی
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سدنا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد شماره ۳ (درآمد های عملیاتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com