مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی آموزش زبان انگليسى
  گرایش آموزش teaching /دانشگاه دانشگاه دولتى بجنورد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان انگليسى

دانش تخصصی

 • لیدر تور و گردشگرى
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فنى و حرفه اى
دانش تخصصی
 • لیدر تور و گردشگرى
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فنى و حرفه اى
https://.com