مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد دامغان / معدل 14.2

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت مشاورین کاوش معماری
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس ناظر شهرداری منطقه 19

پروژه ها

 • 1395
  سوله مدیریت بحران ، مسجد اثنی عشر ، درمانگاه شهرداری
  ناظر مقیم

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار etabs , autocad, office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com