مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی الکترونیک
  گرایش برق قدرت /دانشگاه موسسه آموزش عالی پویش / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  بصورت خصوصی
  مهندسی برق/ بصورت خصوصی

  توضیحات: تابلو سازی .خدمات ساختمانی ,نصاب دوربینهای آنالوگ

دانش تخصصی

 • دوره ی آموزشی برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • دوره ی PLC , hmi
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره ی آموزشی برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com