مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت بيبافت كلاردشت
  مهندسی برق/ مهندس برق
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  صنايع فلزي جورسرايي
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  شركت عقاب
  مهندسی برق/ كنترل كيفيت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com