مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تعالی / معدل 15.39

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  تبیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی پورتال

  توضیحات: پیاده سازی قالب
  امور هاستینگ
  آموزش پورتال
  پشتیبانی بیش از 110 وب سایت

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه پارسا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول سخت افزار و شبکه

  توضیحات: تامین سخت افزار
  امور نرم افزاری
  شبکه و اینترنت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySql
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Swift
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • xcode
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xquery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xpath
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Avesim
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySql
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Swift
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • xcode
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xquery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xpath
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Avesim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com