مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ایمن سازان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت اجرایی

پروژه ها

 • 1395
  نصب سیستم های امنیتی و حفاظتی .
  مدیر اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: شبکه های کامپیوتری

ابزار و نرم افزار

 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: kac6
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: شبکه های کامپیوتری
https://.com