مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 15

دانش تخصصی

 • 60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com