مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تربیت معلم کرج
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تربیت معلم کرج
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com