مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری زمین شناسی
  گرایش زمین شناسی نفت /دانشگاه دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد زمین شناسی
  گرایش سافت-راک، زمین شناسی نفت /دانشگاه دانشگاه تهران
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زمین شناسی
  /دانشگاه دانشگاه تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس واحد آزمایشگاه، دانشگاه تهران
 • 1395
  تدریس واحد آزمایشگاه، دانشگاه تهران

ابزار و نرم افزار

 • ژئولاگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پترل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • همسون-راسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کورل دراو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
https://.com