مختصری از من

یکسال و نیم فروشنده روزانه بودم,زیر نظر خود bel کار میکردم.
مسیر بندی کردم و گزارشات فروش و جمع اوری میکردم.
مسئول جمع اوری گزارشات فروش و ریال بچه ها بودم مخصوصا زمان لانچ محصول جدید.
افزایش مشتریان فعال از 56% به 81% در مسیرم داشتم.
رشد فروش از شروع 22 میلیون بوده و رکورد 54 میلیون داشتم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه لامعی گرگانی

افتخارات

 • 1395
  جایزه بیشترین و بهترین چیدمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مارکتینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل . ورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مارکتینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com