مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی
    گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
    دانشگاه پیام نور
    منابع انسانی و آموزش/ مدرس
https://.com