مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران(پردیس فارابی روزانه دولتی)
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت سیالات /دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی / معدل 14

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com