مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت تبلیغات
  گرایش تجاری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  استیل البرز
  بازاریابی و فروش/ فروش

  توضیحات: رییس فروش در شهرستان

 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  استیل البرز
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی و.فروش

  توضیحات: سرپرست فروش تهران

 • خرداد ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
  استیل البرز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد

  توضیحات: کارشناس ارشد فروش در شهرستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گذراندن دوره اصول و فنون مذاکرات در سازمان مدیریت صنعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های ارتباطی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ارتباطی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com