مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بیمه /دانشگاه آزاد / معدل 18
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بیمه پاسارگاد
  نماینده بیمه
 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  داروسازی سبحان انکولوژی
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش و مسئول امور بیمه ای
 • مرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  پارس شیمی شهاب
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و فنون مذاکره موفق
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهداشت فردی و بهداشت شغلی در کارخانجات
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیکهای کاربردی طراحی و برنامه ریزی فرایند آموزش
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک: رفتار سازمانی-کارتیمی
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: الزامات مدیریت آموزش در طراحی مدل شایستگی ها و اجرای دوره های آموزشی شایستگی محور
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیین نامه های اخیر تامین اجتماعی
 • GMP
  100% Complete
  عنوان مدرک: عملیات خوب انبار -GMPتولید
 • استانداردها
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های ایزو 9001-10015-18001
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1,2

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزر آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: تدبیر
 • نرم افزر آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و فنون مذاکره موفق
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهداشت فردی و بهداشت شغلی در کارخانجات
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیکهای کاربردی طراحی و برنامه ریزی فرایند آموزش
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک: رفتار سازمانی-کارتیمی
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: الزامات مدیریت آموزش در طراحی مدل شایستگی ها و اجرای دوره های آموزشی شایستگی محور
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیین نامه های اخیر تامین اجتماعی
 • GMP
  100% Complete
  عنوان مدرک: عملیات خوب انبار -GMPتولید
 • استانداردها
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های ایزو 9001-10015-18001
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1,2
https://.com