مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش مهندسی زلزله /دانشگاه تربیت معلم / معدل 17
https://.com