مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه موسسه آموزش عال روزبه زنجان / معدل 16

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com