مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی بهداشت حرفه ای
  گرایش بهداشت حرفه ای /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران / معدل 17.23

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا-موسسه فاطر-تونل انتقال اب زاینده رود به کاشان کارگاه گلاب اصفهان
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس بهداشت حرفه ای
 • خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  سایپا کاشان(شرکت مهندسی تندیس پویه)
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس بهداشت حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره سه روزه اموزش مدیریت HSE از دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مدیریت HSEاز شرکت توف المان
 • دوره یک روزه اموزش ISO 9001 از دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره ISO9001 از شرکت توف المان

ابزار و نرم افزار

 • دوره اموزش ICDL درجه 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL درجه 1
 • دوره اموزش ICDL درجه 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL درجه 2
دانش تخصصی
 • دوره سه روزه اموزش مدیریت HSE از دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مدیریت HSEاز شرکت توف المان
 • دوره یک روزه اموزش ISO 9001 از دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره ISO9001 از شرکت توف المان
https://.com